Toimintaa & tekemistä

Yhdistyksillä on oma tärkeä roolinsa työllistäjinä. Usein yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen työpaikan sellaiselle henkilölle, jolle ei avoimien työmarkkinoiden työtä ole saatavilla.   Samalla työtaito pysyy yllä. Monissa työtehtävissä ei edellytetä tiukkaa ammattiosaamista vaan elämänviisaudella ja elämänkokemuksella on suuri merkitys. Yhdistystyö on myös hyvä ponnahduslauta avoimille työmarkkinoille työkokemuksen ja varmuuden kartuttua. Yhdistykset näkevät työllistämisen myös laajana yhteiskunnallisena tekona – tarjoavathan yhdistykset usein pienellä paikkakunnalla sellaista toimintaa, jota ei esimerkiksi oma kunta pysty tarjoamaan.
 
Työkokeilu
 
Avain tulevaisuuteen tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia työkokeiluun.
Työkokeilu:
  • Työkokeilun teet työpaikalla. Sen aikana on tarkoitus selvittää, onko kyseinen ammattiala sopiva sinulle.
  • Työkokeilusta tehdään sopimus sinun, työnantajan ja TE-toimiston välillä. Saat aloittaa kokeilun vasta, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
  • Et saa työkokeilun ajalta palkkaa, sen sijaan saat yleensä työttömyysetuutta ja kulukorvausta.
Vapaaehtoitoiminta
 
Vapaaehtoistoiminnassa tutustut uusiin ihmisiin ja kulttuureihin, voit avartaa maailmankuvaasi ja hyödyntää taitojasi. Lisäksi voit auttaa maahan muuttaneita tutustumaan Suomeen ja kotoutumaan sekä saat mielekästä tekemistä.

Vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta. Vapaaehtoisen ei tarvitse olla maahanmuuttotyön ammattilainen tai osata useita vieraita kieliä, vaan tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät.


Vapaaehtoisena voit esimerkiksi:

  • osallistua tapahtumien järjestämiseen
  • toimia kerho-ohjaajana
  • toimia suomen kielen keskustelukaverina
  • toimia lastenvahtina